რელიგიური კომფლიქტები

დევანდელი მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემად იქცა კომფლიქტები რელიგიურ საფუძველზე. ხდება სხვადასხვა სახის რელიგიური დაპირისპირებები ცალკეულ პირებს, ჯგუფებსა თუ სახელმწიფოებს შორის და მასობრივი ტერაქტები, რასაც ხშირად უდანაშაულო ადამიანების სიცოცხლე ეწირება. ხშირად ხდება ასევე რელიგიური ნიშნით ადამიანების დისკრიმინაცია და მათი უფლებების დარღვევა.

ვრცლად რელიგიური კომფლიქტები

Advertisements

დავეხმაროთ უსახლკარო ადამიანებს!

მოგეხსენებათ, არამარტო საქართველოსთვის, არამედ მსოფლიოს მთელი რიგი ქვეყნებისთვის უსახლკარო ადამიანების არსებობა გადაუჭრელ პრობლემას წარმოადგენს, რომლებსაც ქუჩაში უწევთ არსებობა და სიცოცხლისთვის ბრძოლა.

ვრცლად დავეხმაროთ უსახლკარო ადამიანებს!

მსოფლიოს აქტუალური პრობლემები.

მოგეხსენებათ დღესდღეისობით მსოფლიოს უამრავი პრობლემა აწუხებს, რომელთა მოგვარებასაც უდიდესი ძალისხმევა სჭირდება.  ამ პრობლემების ჩამოთვლა რომ დავიწყო, სია უსასრულოდ გაგრძელდება, ამიტომ მოდით განვიხილოთ ძირითადი პრობლემები, მაგალითად:

ვრცლად მსოფლიოს აქტუალური პრობლემები.